Kurspaketet (2799 SEK exkl. moms)

Gå samtliga tre av DASUs E-kurser och lär dig ta dig an dagens utmaningar inom upprättande av förfrågningsunderlag, kontraktshantering samt beskrivningsmetodik.

Gå alla tre E-kurser för att tillgodogöra dig allt på en och samma gång, till ett förmånligt pris (2799 SEK exkl. moms)

Kurs 1 – Grunder AMA, RA och Mer Anläggning

I grunder AMA, RA och MER Anläggning kommer vi att gå igenom nedanstående delar

 • Bakgrund och Historik, AMA
 • AMA-systemets syfte
 • De olika ”AMA - böckerna” som är aktuella för anläggningsbranschen, dvs AMA, RA, MER Anläggning, AMA AF 12, AMA-nytt samt Motiv MER och Motiv
 • Klassifikationssystemet BSAB 96 med tillhörande koder och rubriker
 • AMAs regler
 • MERs regler

Efter genomgången E-kurs så har kursdeltagaren skapat sig stabil grund på hur AMA-systemet fungerar med fokus på AMA Anläggning. Detta gör att man är väl förbered att börja arbeta med AMA, RA och MER Anläggning i sin vardag.

Kurs 2 – AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang.

I E-kursen AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang kommer vi gå igenom hur de olika handlingarna som man tar fram i ett förfrågningsunderlag hänger ihop med varandra. De delar som kommer gås igenom är:

 • De olika skedena i en investeringsprocess för nybyggnation av en anläggning
 • Förfrågningsunderlag konsultuppdrag
 • Förfrågningsunderlag utförandeentreprenad
 • Förfrågningsunderlag totalentreprenad
 • Förfrågningsunderlag – kontraktshandling-entreprenadhandling
 • Rangordning av handlingar
 • Skillnaderna mellan funktionskrav och teknisk lösning
 • Övningsexempel handlingsförteckning

Efter genomgången E-kurs så har kursdeltagaren skapat sig stabil grund på hur ett förfrågningsunderlag hänger samman och vilka ingående handlingar som ska tas fram för att skapa ett kalkylerbart och tydligt förfrågningsunderlag. Kursdeltagaren har även skapat sig en förståelse läsa och tolka olika handlingar i förfrågningsunderlaget.

Kurs 3 – Kontroll av förfrågningsunderlaget

I E-kursen kontroll av förfrågningsunderlaget så kommer vi gå igenom enkla praktiska tumregler för att kvalitetssäkra och kontrollera ett förfrågningsunderlag. De delar som gås igenom är således:

 • Hur skapar man ett tydligt, kalkylerbart förfrågningsunderlag – praktiska tips
 • Vad ingår i ersättningen eller vart köper man arbetet – praktiska tips
 • Övningsexempel – hur läser man kraven i AMA

Efter genomgången E-kurs så har kursdeltagaren skapat sig stabil grund på hur ett förfrågningsunderlag ska kontrolleras för att veta om man har fått med sig arbetet i sin kontraktssumma alternativt om man ska räkna med arbetet i sin anbudskalkyl.


DASU Utbildning är branschledande inom AMA, RA och MER Anläggning, AMA AF 12, Trafikverkets TB för TE, BPU, kontraktshantering, beskrivningsmetodik, underrättelsehantering, AB 04 samt ABT 06.

Genom att gå våra E-kurser får du värdefull kunskap som tidigare enbart varit tillgängliga vid föreläsningstillfällen och dagskurser runtom i landet. Med DASU Utbildning kan du och dina anställda nu tillgodogöra er nödvändig kunskap samtidigt som ni spar dyrbar, fakturerbar tid och kan gå kurserna när ni vill, var ni vill.

Din Kursansvarige


DASU Utbildning
DASU Utbildning

Grundare till DASU Utbildning är DASU Ingenjörsbyrå som är ett kunskapsföretag inom anläggningsbranschen. Vill du veta mer om DASU och våra tjänster? Gå in på www.dasu.se


Kurser som ingår i köpet1. Grundkurs AMA, RA och MER Anläggning
Kurs 1 – Lär dig grunderna i AMA, RA och MER Anläggning. (1099 SEK exkl. moms)
DASU Utbildning
1 099 kr
2. AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang
Kurs 2 – Lär dig förstå AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang. (1099 SEK exkl. moms)
DASU Utbildning
1 099 kr
3. Kontroll av förfrågningsunderlag
Kurs 3 – Lär dig göra en utförlig kontroll av förfrågningsunderlag. (1099 SEK exkl. moms)
DASU Utbildning
1 099 kr

Originalpris: 3 297 kr


FAQ


När börjar och slutar kursen?
Från och med att du köpt kursen har du tillgång till den i 5 dagar. Samtliga kurser är 30–60 minuter långa och du bestämmer helt och hållet när du vill titta på dem.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Vid köp av enstaka kurser har du tillgång till respektive kurs i 5 dagar. Köper du kurspaketet, med alla tre E-kurser har du tillgång till samtliga i 2 veckor från att du genomfört köpet.
Hur betalar jag för kursen?
I dagsläget tar vi emot kortbetalning direkt via hemsidan. Vill du hellre få en faktura kan du kontakta oss på [email protected] för att göra en beställning.
Kan jag köpa kursen till fler än en deltagare åt gången?
Absolut. Vill du köpa denna kurs till fler än en användare är det bara att kontakta oss på [email protected] så ordnar vi antalet kurslicenser som ni behöver i ett och samma köp.

Börja nu!