1. Grundkurs AMA, RA och MER Anläggning

Kurs 1 – Lär dig grunderna i AMA, RA och MER Anläggning. (1099 SEK exkl. moms)

Kurs 1 – Grunder i AMA, RA och MER Anläggning. (1099 SEK exkl. moms)

Grunder AMA, RA och MER Anläggning

I E-kursen Grunder AMA, RA och MER Anläggning kommer vi att gå igenom nedanstående delar

  • Bakgrund och Historik, AMA
  • AMA-systemets syfte
  • De olika ”AMA - böckerna” som är aktuella för anläggningsbranschen, dvs AMA, RA, MER Anläggning, AMA AF 12, AMA-nytt samt Motiv MER och Motiv
  • Klassifikationssystemet BSAB 96 med tillhörande koder och rubriker
  • AMAs regler
  • MERs regler

Efter genomgången E-kurs så har kursdeltagaren skapat sig stabil grund kring hur AMA-systemet fungerar, med fokus på AMA Anläggning. Detta gör att man är väl förbered att börja arbeta med AMA, RA och MER Anläggning i sin vardag.


DASU Utbildning är branschledande inom AMA, RA och MER Anläggning, AMA AF 12, Trafikverkets TB för TE, BPU, kontraktshantering, beskrivningsmetodik, underrättelsehantering, AB 04 samt ABT 06.

Genom att gå våra E-kurser får du värdefull kunskap som tidigare enbart varit tillgängliga vid föreläsningstillfällen och dagskurser runtom i landet. Med DASU Utbildning kan du och dina anställda nu tillgodogöra er nödvändig kunskap samtidigt som ni spar dyrbar, fakturerbar tid och kan gå kurserna när ni vill, var ni vill.

Din Kursansvarige


DASU Utbildning
DASU Utbildning

Grundare till DASU Utbildning är DASU Ingenjörsbyrå som är ett kunskapsföretag inom anläggningsbranschen. Vill du veta mer om DASU och våra tjänster? Gå in på www.dasu.se


Läroplan


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 1 – Bakgrund och Historik
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 2 – AMA-systemets Syfte
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 3 – Klassifikationssystemet BSAB 96
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 4 – AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 5 – MER, Mät och Ersättningsregler
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 6 – Sammanfattning
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering

FAQ


När börjar och slutar kursen?
Från och med att du köpt kursen har du tillgång till den i 5 dagar. Samtliga kurser är 30–60 minuter långa och du bestämmer helt och hållet när du vill titta på dem.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Vid köp av enstaka kurser har du tillgång till respektive kurs i 5 dagar. Köper du kurspaketet, med alla tre E-kurser har du tillgång till samtliga i 2 veckor från att du genomfört köpet.
Hur kan jag betala för kursen?
I dagsläget tar vi emot kortbetalning direkt via hemsidan. Vill du hellre få en faktura kan du kontakta oss på [email protected] för att göra en beställning.
Kan jag köpa kursen till fler än en deltagare åt gången?
Absolut. Vill du köpa denna kurs till fler än en användare är det bara att kontakta oss på [email protected] så ordnar vi antalet kurslicenser som ni behöver i ett och samma köp.

Börja nu!