2. AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang

Kurs 2 – Lär dig förstå AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang. (1099 SEK exkl. moms)

Kurs 2 – AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang (1099 SEK exkl. moms)


I E-kursen AMA, RA och MER Anläggning i sitt sammanhang kommer vi gå igenom hur de olika handlingarna som man tar fram i ett förfrågningsunderlag hänger ihop med varandra. De delar som kommer gås igenom är:

  • De olika skedena i en investeringsprocess för nybyggnation av en anläggning
  • Förfrågningsunderlag konsultuppdrag
  • Förfrågningsunderlag utförandeentreprenad
  • Förfrågningsunderlag totalentreprenad
  • Förfrågningsunderlag – kontraktshandling-entreprenadhandling
  • Rangordning av handlingar
  • Skillnaderna mellan funktionskrav och teknisk lösning
  • Övningsexempel handlingsförteckning
Efter genomgången E-kurs så har kursdeltagaren skapat sig stabil grund på hur ett förfrågningsunderlag hänger samman och vilka ingående handlingar som ska tas fram för att skapa ett kalkylerbart och tydligt förfrågningsunderlag. Kursdeltagaren har även skapat sig en förståelse läsa och tolka olika handlingar i förfrågningsunderlaget.


DASU Utbildning är branschledande inom AMA, RA och MER Anläggning, AMA AF 12, Trafikverkets TB för TE, BPU, kontraktshantering, beskrivningsmetodik, underrättelsehantering, AB 04 samt ABT 06.

Genom att gå våra E-kurser får du värdefull kunskap som tidigare enbart varit tillgängliga vid föreläsningstillfällen och dagskurser runtom i landet. Med DASU Utbildning kan du och dina anställda nu tillgodogöra er nödvändig kunskap samtidigt som ni spar dyrbar, fakturerbar tid och kan gå kurserna när ni vill, var ni vill.

Din Kursansvarige


DASU Utbildning
DASU Utbildning

Grundare till DASU Utbildning är DASU Ingenjörsbyrå som är ett kunskapsföretag inom anläggningsbranschen. Vill du veta mer om DASU och våra tjänster? Gå in på www.dasu.se


Läroplan


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 1 – Handlingar i olika skeden av investeringsprocessen
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 2 – Förfrågningsunderlag Konsult
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 3 – Entreprenadform
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 4 – Entreprenadform Förfrågningsunderlag Utförandeentreprenad
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 5 – Entreprenadform Förfrågningsunderlag Totalentreprenad
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 6 – Funktionskrav och Teknisk Lösning
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 7 – Blanda Inte Beskrivningssystem
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 8 – Övningsexempel
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering
  Avsnitt 9 – Sammanfattning
Tillgänglig i dagar
dagar efter registrering

FAQ


När börjar och slutar kursen?
Från och med att du köpt kursen har du tillgång till den i 5 dagar. Samtliga kurser är 30–60 minuter långa och du bestämmer helt och hållet när du vill titta på dem.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Vid köp av enstaka kurser har du tillgång till respektive kurs i 5 dagar. Köper du kurspaketet, med alla tre E-kurser har du tillgång till samtliga i 2 veckor från att du genomfört köpet.
Hur betalar jag för kursen?
I dagsläget tar vi emot kortbetalning direkt via hemsidan. Vill du hellre få en faktura kan du kontakta oss på [email protected] för att göra en beställning.
Kan jag köpa kursen till fler än en deltagare åt gången?
Absolut. Vill du köpa denna kurs till fler än en användare är det bara att kontakta oss på [email protected] så ordnar vi antalet kurslicenser som ni behöver i ett och samma köp.

Börja nu!